Bases das subvencións para a creación, mellora e ampliación de pequenas infraestruturas para proxect

RESOLUCIÓN do 23 de decembro de 2015 pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións para a creación, mellora e ampliación de pequenas infraestruturas para proxectos de enerxías renovables, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se anuncia a convocatoria anticipada para o ano 2016.

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20151229/AnuncioO3G1-231215-0002_gl.html

#DOG #FEADER #DesenvolvementoRural

Posts Destacados
Posts Recientes
Archive