Bases do Programa para a promoción do emprego autónomo, cofinanciado polo Fondo Social Europeo

ORDE do 28 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa para a promoción do emprego autónomo, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2016:

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20151229/AnuncioG0424-231215-0029_gl.html

#FondoSocialEuropeo #Programapromociónempregoautónomo #Autonomos

Posts Destacados
Posts Recientes
Archive