Programa de axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida de persoas asalari

ORDE do 29 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras

do programa de axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación

indefinida de persoas asalariadas e se procede á súa convocatoria para o ano

2016.

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20151230/AnuncioG0424-231215-0021_gl.html

#Subvenciones #Subvencions #DOG #Subvencion #Programa #Contratacion

Posts Destacados
Posts Recientes
Archive