Programa de incentivos á contratación das persoas mozas inscritas no Sistema nacional de garantía xu

ORDE do 29 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras do programa de incentivos á contratación das persoas mozas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil, con cargo ao Programa operativo de emprego xuvenil, e se procede á súa convocatoria para o ano 2016.

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20151230/AnuncioG0424-231215-0019_gl.html

#Incentivos #Contratación #Subvencion #Subvenciones #Subvencions

Posts Destacados
Posts Recientes
Archive