Subvencións para a mellora de imaxe, modernización, establecemento de novas fórmulas e medios de com

ORDE do 22 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a mellora de imaxe, modernización, establecemento de novas fórmulas e medios de comercialización no sector comerciante retallista e artesanal galego e se procede á súa convocatoria para o ano 2016

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20151230/AnuncioG0424-281215-0005_gl.html

#Subvencion #Subvencions #Subvenciones #DOG

Posts Destacados
Posts Recientes
Archive