Subvencións para fomentar a remuda comercial

ORDE do 22 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións para fomentar a remuda comercial e se procede a súa convocatoria para o ano 2016.

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20151230/AnuncioG0424-281215-0004_gl.html

#Subvencions #Subvencion #Subvenciones #DOG

Posts Destacados
Posts Recientes
Archive