Subvenciones para a promoción do emprego autónomo das persoas novas  inscritas no Sistema Nacional d

ORDE do 29 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras

das subvenciones para a promoción do emprego autónomo das persoas novas

inscritas no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, con cargo ao Programa

operativo de emprego xuvenil e se procede á súa convocatoria para o ano 2016.

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20151230/AnuncioG0424-281215-0011_gl.html

#DOG #Subvenciones #Subvencions #Subvencion #Promocion #Emprego

Posts Destacados
Posts Recientes
Archive